• Насіння трава газонна Гарден, 400 г.
‡астосуваннЯ.
ЉомпозицґЯ сумґшей низьких трав, при№много живого кольору, призначена длЯ посґвґв на присадибних дґлЯнках, мґсцЯх розваг, мґських клумбах, рекреацґйних зонах та мґсцЯх помґрного витоптуваннЯ.

‘умґш повґльно сходить та повґльно покрива№ засґЯну дґлЯнку, зате довше росте на тому самому мґсцґ. ‘умґш невимоглива до освґтленнЯ та зволоженнЯ.

Џґдготовка грунту. Џеред сґвбою грунт необхґдно ретельно вирґвнЯти, очистити вґд багаторґчних бур'Янґв, камґннЯ та ґнших забруднень. „лЯ забезпеченнЯ газону поживними речовинами у початковґ перґоди росту рекоменду№тьсЯ добриво ’Њ "‘витЯзь" ”лоромґкс "‡елений газон", а верхнґй шар - ущґльнити.

‘ґвба.
ЏроводЯть з весни до осенґ (в залежностґ вґд клґматичних умов). „лЯ отриманнЯ високоЯкґсного газону найкраще сґЯти в другґй половинґ квґтнЯ або в перґод з половини серпнЯ до половини вереснЯ. Ќорма висґву 35-40 г/м2. ЌасґннЯ висґвають рґвномґрно по всґй поверхнґ грунту, з наступним загортаннЯм граблЯми на глибину 1-1,5 см та легким прикотковуваннЯм.

‘кошуваннЯ.
„обре пґдстрижений та доглЯнутий газон повинен мати висоту 3-4 см. Џерше пґдстриганнЯ проводЯть на висоту 4-5 см при висотґ трави 8-10 см, а наступнґ Р при висотґ 6-8 см. Џерґодичнґсть косґннЯ залежить вґд швидкостґ вґдростаннЯ трави, Яка в свою чергу залежить вґд температури повґтрЯ, вологостґ та родючостґ ?рунту. Ќайкраще здґйснювати косґннЯ коли поверхнЯ газону суха.Ќе рекоменду№тьсЯ проводити косґннЯ пґслЯ дощу та в ранковий час. ™об не ускладнювати вґдростаннЯ молодих паросткґв, скошену траву на газонґ залишати небажано.

Џолив.
Ќевґд'№мний елемент довговґчностґ газону. Ќайефективнґше проводити в вечґрнґ години у виглЯдґ дощуваннЯ, при цьому поверхнЯ газону повинна бути зволожена на глибину не менше 10-15 см. —астота поливу залежить вґд погодних умов та типу грунту.

ЏґдживленнЯ.
Ќайкраще проводити багатокомпонентними комплексними добривами двґчґ на рґк - весною та пґзнґм лґтом. Љрґм того, пґслЯ першого косґннЯ необхґдно застосовувати азотнґ добрива, наприклад амґачну селґтру з розрахунку бґлЯ 1,5 кг на 100 кв.м. газону. ЏротЯгом вегетацґ» длЯ вґдновленнЯ Якостґ газону можна вносити рґдкґ комплекснґ добрива шлЯхом розприскуваннЯ, дотримуючись рґвномґрностґ, в ґншому випадку газон виЯвитьсЯ плЯмистим, а трава може отримати опґки.

‘кладники газонно» трави ѓЂђ„…Ќ:
- ђайграс пасовищний: ‘тадґон Р 33%, Ќґра Р 20%.
- ЉострицЯ червона: ‹ео Р 17%, Ђдґо Р 13%, Ќґмба Р 13%.


Насіння трава газонна Гарден, 400 г. | Купити, ціна, відгуки в Інтернет-магазині УРОЖАЙ - agrogurt.com.ua

Написати відгук

Зверніть увагу: HTML не перекладено!
    Поганий           Хороший

Насіння трава газонна Гарден, 400 г.

  • 84,00 грн.


Теги: Насіння, трава, газонна, Гарден, 400, г.